Báo trộm - Báo cháy

-9%
 Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL) Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL)
2,900,000₫ 3,200,000₫
-14%
 Hàng rào điện tử/ Beam 02 Tia IB104/6 Hàng rào điện tử/ Beam 02 Tia IB104/6
1,800,000₫ 2,100,000₫
-17%
 Hàng rào điện tử/ Beam 03 Tia SIB020/30 Hàng rào điện tử/ Beam 03 Tia SIB020/30
2,500,000₫ 3,000,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 1 tia HPS- BEA1- 20 Hàng rào điện tử/ BEAM 1 tia HPS- BEA1- 20
500,000₫ 550,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 2 tia HPS- BEA2- 100 Hàng rào điện tử/ BEAM 2 tia HPS- BEA2- 100
800,000₫ 880,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 2 tia HPS- FBEA2- 100 ( tần số) Hàng rào điện tử/ BEAM 2 tia HPS- FBEA2- 100 ( tần số)
1,200,000₫ 1,320,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 3 tia HPS- BEA3- 150 Hàng rào điện tử/ BEAM 3 tia HPS- BEA3- 150
1,600,000₫ 1,760,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 3 tia HPS- FBEA3- 150 ( tần số) Hàng rào điện tử/ BEAM 3 tia HPS- FBEA3- 150 ( tần số)
2,000,000₫ 2,200,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 4 tia HPS- BEA4- 200 Hàng rào điện tử/ BEAM 4 tia HPS- BEA4- 200
2,500,000₫ 2,750,000₫
-18%
 Hàng rào điện tử/ BEAM 4 tia HPS- FBEA4- 200 ( tần số) Hàng rào điện tử/ BEAM 4 tia HPS- FBEA4- 200 ( tần số)
3,500,000₫ 4,250,000₫
-9%
 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1
1,500,000₫ 1,650,000₫
-15%
 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B
1,700,000₫ 2,000,000₫
-10%
 Trung Tâm Báo Động HPS - H16 Trung Tâm Báo Động HPS - H16
3,800,000₫ 4,200,000₫

Trung Tâm Báo Động HPS - H16

3,800,000₫ 4,200,000₫

-9%
 Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM
6,800,000₫ 7,500,000₫

Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM

6,800,000₫ 7,500,000₫

-12%
 Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H2G Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H2G
2,300,000₫ 2,600,000₫
-9%
 Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H4G Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H4G
3,500,000₫ 3,850,000₫
-10%
 Trung tâm Báo Động Wifi HPS - H2 Trung tâm Báo Động Wifi HPS - H2
1,900,000₫ 2,100,000₫

Trung tâm Báo Động Wifi HPS - H2

1,900,000₫ 2,100,000₫