Vân tay - đầu đọc

-15%
 Bio- T1 (Korea)- Đầu đọc vân tay ngoài trời Bio- T1 (Korea) Bio- T1 (Korea)- Đầu đọc vân tay ngoài trời Bio- T1 (Korea)
9,800,000₫ 11,500,000₫
-10%
 Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP
1,900,000₫ 2,100,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2
490,000₫ 540,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc vân tay HPS - 1200 Đầu đọc vân tay HPS - 1200
2,400,000₫ 2,650,000₫

Đầu đọc vân tay HPS - 1200

2,400,000₫ 2,650,000₫

-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - SF03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - VT03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-13%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1
3,300,000₫ 3,800,000₫
-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫
-9%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3
2,900,000₫ 3,200,000₫
-9%
 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05
3,200,000₫ 3,500,000₫
-19%
 HPS- F06E- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F06E HPS- F06E- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F06E
1,700,000₫ 2,100,000₫
-10%
 HPS- F16- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F16 HPS- F16- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F16
2,800,000₫ 3,100,000₫

HPS- F16- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F16

2,800,000₫ 3,100,000₫

-10%
 HPS- F18- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F18 HPS- F18- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F18
3,500,000₫ 3,900,000₫
-15%
 HPS- F18E- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F18E HPS- F18E- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F18E
2,800,000₫ 3,300,000₫
-13%
 HPS- F19- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19 HPS- F19- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19
3,500,000₫ 4,000,000₫
-10%
 HPS- F19T- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19T HPS- F19T- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19T
3,600,000₫ 4,000,000₫
-9%
 HPS- F19V- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19V (Tiếng Việt) HPS- F19V- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F19V (Tiếng Việt)
3,900,000₫ 4,300,000₫
-13%
 HPS- F20- Đầu đọc vân tay kết nối App HomeProSec HPS- F20 HPS- F20- Đầu đọc vân tay kết nối App HomeProSec HPS- F20
4,500,000₫ 5,200,000₫
-16%
 HPS- F28- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F28 HPS- F28- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F28
2,600,000₫ 3,100,000₫
-14%
 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7
3,000,000₫ 3,500,000₫
-10%
 HPS- F70- Đầu đọc vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F70 HPS- F70- Đầu đọc vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F70
2,800,000₫ 3,100,000₫
-10%
 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619
4,500,000₫ 5,000,000₫
-9%
 HPS- SAC 102- Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102 HPS- SAC 102- Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102
2,500,000₫ 2,750,000₫
-18%
 HPS- SAC 19- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19 HPS- SAC 19- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19
1,800,000₫ 2,200,000₫
-10%
 HPS- SAC 19E- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E HPS- SAC 19E- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E
1,900,000₫ 2,100,000₫
-17%
 HPS- SAC 20- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 HPS- SAC 20- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫
-10%
 HPS- SAC 603- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603 HPS- SAC 603- Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603
1,800,000₫ 2,000,000₫
-14%
 HPS- SF8- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- SF8 HPS- SF8- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- SF8
3,000,000₫ 3,500,000₫
-19%
 HPS- TF2- Vân tay có app HomeProSec HPS- TF2 HPS- TF2- Vân tay có app HomeProSec HPS- TF2
3,400,000₫ 4,200,000₫
-10%
 HPS- TF3 ( BL) - Đầu đọc vân tay Bluetooth ngoài trời HPS- TF3 ( BL) HPS- TF3 ( BL) - Đầu đọc vân tay Bluetooth ngoài trời HPS- TF3 ( BL)
3,300,000₫ 3,650,000₫
-11%
 HPS- TF6- Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6 HPS- TF6- Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6
3,300,000₫ 3,700,000₫
-12%
 Vân tay chấm công Zkteco - F22 Vân tay chấm công Zkteco - F22
3,700,000₫ 4,200,000₫

Vân tay chấm công Zkteco - F22

3,700,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300 Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300
4,200,000₫ 5,000,000₫

Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300

4,200,000₫ 5,000,000₫

-13%
 Vân tay phụ HomeProSec HPS - F19S Vân tay phụ HomeProSec HPS - F19S
3,500,000₫ 4,000,000₫

Vân tay phụ HomeProSec HPS - F19S

3,500,000₫ 4,000,000₫

-10%
 Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus
3,800,000₫ 4,200,000₫

Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus

3,800,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay trong nhà HPS - T1 Vân tay trong nhà HPS - T1
1,600,000₫ 1,900,000₫

Vân tay trong nhà HPS - T1

1,600,000₫ 1,900,000₫

-17%
 Vân tay trong nhà HPS - T2 Vân tay trong nhà HPS - T2
1,500,000₫ 1,800,000₫

Vân tay trong nhà HPS - T2

1,500,000₫ 1,800,000₫

-10%
 Vân Tay trong nhà HPS - W2000 Vân Tay trong nhà HPS - W2000
3,800,000₫ 4,200,000₫

Vân Tay trong nhà HPS - W2000

3,800,000₫ 4,200,000₫